CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ THÁI BÌNH
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Lịch sử khuyến nông
Chức năng nhiệm vụ
Kết quả nghiên cứu
Trồng trọt
Chăn nuôi
Thủy sản
Trồng trọt
Chăn Nuôi
Thủy Sản
 
Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Giới Thiệu Chung

Trung tâm Khuyến nông Thái Bình

 Theo quyết định thành lập số 336/QĐ-UB ngày 29/5/1993

 2. Địa chỉ: Km4 + 200, đường 39B, thôn Kìm, xã Vũ Lạc, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình

 3. Điện thoại: 02273731842, Fax: 02273731842

 4. Cơ cấu tổ chức:

Là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Thái Bình, và trong hệ thống Khuyến nông Quốc gia - Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Bản quyền thuộc TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ THÁI BÌNH
Địa chỉ: Phường Phú Khánh - Tp Thái Bình - Tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 0363.831.842, Fax:0363.831.842. 
Email
: