CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ THÁI BÌNH
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Lịch sử khuyến nông
Chức năng nhiệm vụ
Kết quả nghiên cứu
Trồng trọt
Chăn nuôi
Thủy sản
Trồng trọt
Chăn Nuôi
Thủy Sản
 
Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Lịch Sử khuyến nông

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

 Trung tâm khảo nghiệm Khuyến nông Khuyến ngư Thái bình được thành lập ngày 26 /6/1993 theo quyết định số:336/QĐ- UB ngày 29/5/1993 của UBND tỉnh Thái bình.

Tiền thân từ:

   1960 -1975: Trại nghiên cứu lúa Vũ Phúc, Ty nông nghiệp Thái Bình

   1975-1983: Viện nghiên cứu kỹ thuật  nông nghiệp Thái Bình

   1983-1993:Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp Thái Bình

   1993-2018 : Trung tâm Khảo nghiệm khuyến nông khuyến ngư Thái Bình

   2018-đến nay: Trung tâm Khuyến nông Thái Bình

Bản quyền thuộc TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ THÁI BÌNH
Địa chỉ: Phường Phú Khánh - Tp Thái Bình - Tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 0363.831.842, Fax:0363.831.842. 
Email
: