CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Lịch sử khuyến nông
Chức năng nhiệm vụ
Kết quả nghiên cứu
Trồng trọt
Chăn nuôi
Thủy sản
Trồng trọt
Chăn Nuôi
Thủy Sản
 
Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Cơ cấu tổ chức

  HỆ THỐNG TỔ CHỨC

- Tổng số biên chế: 64 người

   A.BAN GIÁM ĐỐC:

- Giám đốc: Ths. Nguyễn Như Liên, ĐT:0912039709

- Phó giám đốc: Đoàn Thị Kim Tứ, Phụ trách trồng trọt,  ĐT:0912439507

- Phó giám đốc: Nguyễn Văn Đình, Phụ trách chăn nuôi & thủy sản, ĐT: 0904694784

   B.CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp

- Trưởng phòng: Bùi Văn Khịch, ĐT: 0914642189

- Phó phòng: Đặng Thị Thu Thủy, ĐT: 0912066920

2. Phòng Khảo nghiệm

- Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Phong, ĐT: 0916512531

3. Phòng Thông tin Khoa học

- Trưởng phòng: Phạm Thị Hiên, ĐT: 0978336509

- Phó Phòng: Nguyễn Thị Nguyệt, ĐT: 0973309996

4. Phòng Đào tạo tập huấn

- Trưởng phòng: Phạm Công Khanh, ĐT: 0989654937

- Phó phòng: Nguyễn Thị Chút, ĐT: 0902639155

5. Phòng Chuyển giao Kỹ thuật Chăn nuôi, Thủy sản

- Trưởng phòng: Trần Văn Trung, ĐT: 0987626143

- Phó phòng: Bùi Văn Trụ, ĐT: 01657332786

6. Phòng Ứng dụng công nghệ vào sản xuất

- Trưởng phòng: Dương Văn Vinh, ĐT: 01255789688

- Phó phòng: Đoàn Thị Hằng, ĐT: 0989130698

7. Trạm Khuyến nông Thành phố Thái bình

- Trạm trưởng: Nguyễn Văn Nghiễm. ĐT: 0914492399

8. Trạm khuyến nông huyện Đông Hưng

- Trạm trưởng: Mai Thị Thu Hương, ĐT: 0904179050

9. Trạm khuyến nông huyện Quỳnh Phụ

- Trạm trưởng: Nguyễn Đức Chí, ĐT: 0976384315

10. Trạm khuyến nông huyện Hưng Hà

- Trạm trưởng: Trần Thị Thu, ĐT: 0915142905

 11. Trạm khuyến nông huyện Kiến xương

- Trạm trưởng: Lại Thị Bích Hợi, ĐT: 0984590196

12. Trạm khuyến nông huyện Tiền Hải

- Trạm trưởng: Nguyễn Thị Thương Huyền, ĐT: 0974131048

13. Trạm khuyến nông huyện Thái Thụy

- Trạm trưởng: Phạm Tiến Cường, ĐT: 0989399565

14. Trạm khuyến nông huyện Vũ Thư

- Trạm trưởng: Đỗ Thị Ngân, ĐT: 01697139280

Bản quyền thuộc TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH
Địa chỉ: Phường Phú Khánh - Tp Thái Bình - Tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 02273.831.842, Fax:02273.831.842. 
Email
: