CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ THÁI BÌNH
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Lịch sử khuyến nông
Chức năng nhiệm vụ
Kết quả nghiên cứu
Trồng trọt
Chăn nuôi
Thủy sản
Trồng trọt
Chăn Nuôi
Thủy Sản
 
Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

  A.BAN GIÁM ĐỐC:

- Giám đốc: Trần Minh Hưng, ĐT: 0912675673

- Phó giám đốc: Nguyễn Văn Đình, Phụ trách chăn nuôi, ĐT: 0904694784

   B.CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp

- Trưởng phòng: Bùi Văn Khịch, ĐT: 0914642189

- Kế toán trưởng: Bùi Thị Thu Hương, ĐT: 0915223635

2. Phòng Khảo nghiệm

- Phó phòng: Nguyễn Thị Thương Huyền, ĐT: 0974131048

3. Phòng Thông tin Khoa học

- Trưởng phòng: Phạm Thị Hiên, ĐT: 0978336509

4. Phòng Đào tạo tập huấn

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Chút, ĐT: 0902639155

5. Phòng Chuyển giao Kỹ thuật Chăn nuôi, Thủy sản

- Trưởng phòng: Trần Văn Trung, ĐT: 0987626143

- Phó phòng: Bùi Văn Trụ, ĐT: 0357332786

6. Phòng Ứng dụng công nghệ vào sản xuất

- Trưởng phòng: Dương Văn Vinh, ĐT: 01255789688

- Phó phòng: Phạm Thị Phương, ĐT: 0377988898

7. Trạm Khuyến nông Thành phố Thái bình

- Trạm trưởng: Nguyễn Văn Nghiễm. ĐT: 0914492399

8. Trạm khuyến nông huyện Đông Hưng

- Phụ trách trạm: Phạm Thị Xuyên, ĐT:  0973783846

9. Trạm khuyến nông huyện Quỳnh Phụ

- Trạm trưởng: Nguyễn Đức Chí, ĐT: 0976384315

10. Trạm khuyến nông huyện Hưng Hà

- Trạm trưởng: Trần Thị Thu, ĐT: 0915142905

 11. Trạm khuyến nông huyện Kiến xương

- Trạm trưởng: Lại Thị Bích Hợi, ĐT: 0984590196

12. Trạm khuyến nông huyện Tiền Hải

- Phụ trách trạm: Lại Thị Trung, ĐT: 0977984889

13. Trạm khuyến nông huyện Thái Thụy

- Phụ trách trạm:  Quách Thị Phương, ĐT: 0976583188

14. Trạm khuyến nông huyện Vũ Thư

- Trạm trưởng: Đỗ Thị Ngân, ĐT: 0971965386

 15. Trại Thực nghiệm nuôi cá Hòa Bình

- Trại trưởng: Phạm Ngọc Ba, ĐT: 0986.835.325

16. Trại Giống nước ngọt Vũ Lạc

- Phó Trại trưởng: Nguyễn Bá Thành, ĐT: 0384.760.800

Bản quyền thuộc TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ THÁI BÌNH
Địa chỉ: Phường Phú Khánh - Tp Thái Bình - Tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 0363.831.842, Fax:0363.831.842. 
Email
: