CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ THÁI BÌNH
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Lịch sử khuyến nông
Chức năng nhiệm vụ
Kết quả nghiên cứu
Trồng trọt
Chăn nuôi
Thủy sản
Trồng trọt
Chăn Nuôi
Thủy Sản
 
Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin Tức khuyến nông
THÔNG BÁO: Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Thái Bình

Cập nhật: 24/02/2023

    Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-SNNPTNT ngày 05/10/2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến nông Thái Bình; Ngày 24/02/2023, Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đã họp và thống nhất phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm như sau