CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ THÁI BÌNH
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Lịch sử khuyến nông
Chức năng nhiệm vụ
Kết quả nghiên cứu
Trồng trọt
Chăn nuôi
Thủy sản
Trồng trọt
Chăn Nuôi
Thủy Sản
 
Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin Tức khuyến nông
Đánh giá hiệu quả đào tạo, tập huấn 30 năm – Trung tâm Khuyến nông Thái Bình

Cập nhật: 01/11/2023

    Trải qua 30 năm hình thành và phát triển Khuyến nông Thái Bình luôn đồng hành và gắn bó với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, là địa chỉ tin cậy của nông dân. Hệ thống khuyến nông của tỉnh đã có đóng góp tích cực vào phát triển nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống, tăng thu nhập. Trong những năm qua, công tác đào tạo, tập huấn luôn được Trung tâm chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất.


Các chương trình tập huấn TOT góp phần bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên ngành, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ khuyến nông cấp tỉnh, cấp huyện, khuyến nông viên cơ sở, cộng tác viên khuyến nông giúp họ tự tin, đủ năng lực là cầu nối chuyển giao nhanh TBKT, KHCN tới người dân nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động khuyến nông tại cơ sở.