CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ THÁI BÌNH
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Lịch sử khuyến nông
Chức năng nhiệm vụ
Kết quả nghiên cứu
Trồng trọt
Chăn nuôi
Thủy sản
Trồng trọt
Chăn Nuôi
Thủy Sản
 
Hỏi & đáp
Số lượt truy cập:
 

Tin Tức khuyến nông
Xây dựng mô hình nuôi Rươi kết hợp sản xuất lúa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” năm 2023

Cập nhật: 25/09/2023

    Năm 2023, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Bình triển khai dự án tại xã Hồng Dũng - huyện Thái Thụy. Trước đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Bình đã phối hợp với UBND xã Hồng Dũng, cán bộ chỉ đạo kỹ thuật của dự án tổ chức triển khai chọn điểm, chọn hộ đảm bảo đúng các điều kiện, yêu cầu của dự án: Các hộ tham gia dự án phải đang có ruộng nuôi Rươi và cấy lúa, có ruộng/đầm ở trong vùng quy hoạch của địa phương; có đơn tự nguyện tham gia mô hình và phải cam kết đối ứng theo quy mô của dự án. 

Ngày 12/7/2023 Trung tâm đã tiến hành tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi Rươi kết hợp sản xuất lúa, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các hộ tham gia dự án và một số hộ dân có nhu cầu tại địa phương. Đến ngày 18/8/2023, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đã tổ chức bàn giao Rươi giống cho các hộ tham gia dự án (cỡ giống thả từ 0,2-0,25 mm/con). Rươi giống khỏe mạnh, đồng đều, không dịch bệnh, được sản xuất tại cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống theo quy định của pháp luật và có nguồn gốc rõ ràng. Rươi giống được công nhận tiến bộ kỹ thuật và được phép sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Ngoài hỗ trợ con giống các hộ tham gia dự án được hỗ trợ chế phẩm sinh học Emuniv để xử lý đáy đầm/ruộng nuôi Rươi, được tập huấn kỹ thuật nuôi Rươi kết hợp sản xuất lúa.Dự án “Xây dựng mô hình nuôi Rươi kết hợp sản xuất lúa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” với mục tiêu phát triển nuôi rươi lúa kết hợp nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần phát triển nuôi đối tượng đặc sản có giá trị kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.


Tác giả : Ths. Quách Thị Phương
 
Bản quyền thuộc TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ THÁI BÌNH
Địa chỉ: Phường Phú Khánh - Tp Thái Bình - Tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 0363.831.842, Fax:0363.831.842. 
Email
: